Samen voor gelijke kansen

Een samenwerking tussen de Marnix Academie, de HU pabo, de Bredeschool Overvecht en de Universiteit Utrecht met als doel (toekomstige) onderwijsprofessionals goed op te leiden voor  het lesgeven in grootstedelijke context.

Wij zijn Leerpracht Overvecht

Ons doel is het versterken van het primair onderwijs op divers samengestelde scholen in Utrecht. We werken samen aan het opleiden en professionaliseren van (toekomstige) leraren op het gebied van diversiteit op scholen met als doel leraren in spe enthousiast te maken  en beter voor te bereiden op de onderwijspraktijk op een diverse school. 

Leerpracht_sport

“Investeren in onderwijs is het verbeteren van de toekomst.”

Onze missie is om iedereen gelijke kansen te bieden op een goede opleiding. Dit doen we door samen te werken, samen op te leiden, te onderzoeken en de beste praktijken te delen tussen de verschillende partijen.

Leerpracht Overvecht is een iniatief van: