Over Leerpracht

Samen voor gelijke kansen in het onderwijs van Overvecht

“Investeren in onderwijs is het verbeteren van de toekomst.”

Bij Leerpracht werken lerarenopleidingen, leerkrachten, school(op)leiders en onderzoekers samen, die zich sterk maken voor het opleiden van goede leraren op diverse scholen. Het overkoepelende doel is het versterken van de kwantitatieve en kwalitatieve instroom van leraren in het primair onderwijs in scholen in Overvecht, het tegengaan van verloop onder leraren en zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het toekomstperspectief voor de bewoners in de wijk Overvecht met gelijke kansen voor iedereen.  

We starten op de lerarenopleidingen, zodat startende leerkrachten zich beter bekwaam voelen. Uit onderzoek blijkt dat veel startende leerkrachten zich op dit moment onvoldoende voorbereid voelen op het lesgeven op grootstedelijke scholen. Hier wil Leerpracht verandering in aanbrengen door te investeren in een goede vooropleiding en begeleiding tijdens de stages.